Het Sint-Pieterscollege en de Sint-Jozefhandelsschool (SPSJ) in Blankenberge blijven erbij dat alle 710 leerlingen een tablet van Apple moeten kopen om de lessen te volgen en huiswerk te maken. Een twaalftal ouders diende klacht in. ‘De kosten en het overleg errond waren onduidelijk’, klonk het. En ze kregen gelijk van de Commissie Zorgvuldig Bestuur.

Toch houdt de directie, die beroep aantekende, voet bij stuk. ‘Een uitspraak van de overheid zal wellicht pas na de start van het schooljaar vallen’, zegt Nicole Vancoillie, voorzitster van het schoolbestuur. ‘Intussen zijn we zo ver gevorderd met het project dat we de klok niet meer kunnen terugdraaien. Die iPads komen er. We riskeren hoogstens een boete wegens procedurefouten.’

‘We zien het met lede ogen aan’, reageert één van de mama’s die de klacht mee ondertekende, maar niet met haar naam in de krant wil. ‘De directie kan maar op één manier getroffen worden: door minder inschrijvingen. Enkele ouders hebben hun kinderen al naar een andere school gestuurd.’

‘De rekening van die tablets zal nog oplopen, voorspelt deze moeder. Het blijft niet bij een eenmalige kost van 465 euro. Wat als de spullen beschadigd raken of gestolen worden?’