iPad project

RSS
Jul 4

Presentation on Friday, July 5th. Isatt2013

At isatt2013 Natalie Pareja-Roblin brings this presentation. 

Can mobile technologies mobilize teaching and learning?

 

De integratie van tablet pc’s in technisch en beroepsonderwijs. Een...

Apr 3

De integrale video-opname van de plenaire sessie gedurende de studiedag “Met tablets aan de slag in het onderwijs, een 360° perspectief”

Filmpje les geschiedenis

Met de filmfunctie, AppleTv en de app Silent Film Director gaan de studenten aan de slag over de ‘geschiedenis van de film’.

Mar 2

Verslag: Tablets in een lerarenopleiding: bestaat er een app

Presentatie van Griet Mathieu:


Discussie nadien geleid door Pedro De Bruyckere

1) Hoort de iPad thuis in onderwijs & waarom?

-> visie is bepalend of je ze inzet en hoe je ze inzet

-> stem af op studenten/ cursisten en niet te vergeten de ‘eindklanten’, nl de leerlingen in SO

-> tablets zijn een realiteit in de maatschappij, dus waarom bannen uit de scholen?

-> discussie over welk besturingssysteem: Apple, android, … En wat met de toekomst en de mogelijkheden van Windows 8?! Misschien deze kanttekening – deze discussie is niet zo relevant. Eens een cursist in de opleiding met een tablet leert werken – kan hij deze kennis transfereren naar een ander soort tablet.

-> voorzie je tablets voor je lesgevers en/of ook voor je leerlingen?! Voor lesgevers is een must om hen vertrouwd te maken met de mogelijkheden van een tablet. Voor leerlingen is afhankelijk van de visie van de lerarenopleiding. Let op: nieuwe digitale kloof

-> beklemtonen van het persoonlijke van de  tablet: men aanschouwt het als een persoonlijk device, uitwisselen tussen lectoren werkt niet echt

-> toekomst vd apps? -> wat met responsieve websites? Cfr scotty.be

2. Tablet is één van de middelen om aan ICT-ondersteund leren te doen

Als lerarenopleiding leer je de cursisten omgaan met de diversiteit aan ICT-middelen, je laat hen proeven van de verschillende tools en media, meer nog, je leert hen transfereren en reflecteren! Maw: omgaan met ICT, meer dan alleen omgaan met de iPad. Belangrijk in dit alles is co-creatie: leren van elkaar, van je collega’s én bovenal van je cursisten.

3. Stralingsdiscussie

Hebben wij als lector/leraar verantwoordelijkheden in dit issue?!

Pleidooi tot gebruiken van gezond verstand: let op voor eentonigheid en streef naar afwisseling!

Mar 2

Presentatie sessie #21stcentury Skills #tablets360

Op de studiedag verzorgden Bram en Natalie een sessie rond tablets en competenties 21e eeuw.

Hier vind je de presentatie:

Verslag sessie tablets en schoolbeleid

Tablets in de klas? Implicaties voor het schoolbeleid!

Jo Tondeur (Universiteit Gent) en Luc Van Landuyt  (ENW associatie UGent en Edubit) 

Doelgroep: schoolleiders, ICT-coördinatoren, beleidsmakers
Werkvorm: presentatie met getuigenissen en debat

Het gebruik van mobiele technologie in het onderwijs dient zich aan in het breder kader van de snelle technologische ontwikkelingen in onze maatschappij. Tablets zijn daar een mooi voorbeeld van. Dit stelt ook het beleid van scholen voor nieuwe uitdagingen. Het innovatieproject in de drie Oost-Vlaamse secundaire scholen heeft duidelijk aangetoond dat het gebruik van tablets in de klas heel wat implicaties heeft voor het schoolbeleid.

In deze sessie gaan we in op een aantal specifieke uitdagingen waarmee de scholen werden geconfronteerd zoals het bewerkstelligen van een stabiel draadloos netwerk, de beveiliging en bescherming van de tablets, regelingen treffen met betrekking tot privacy, de aankoop van Apps, het opladen van de toestellen, etc. Belangrijker nog dan deze eerder technische aspecten is dat scholen ook worden uitgedaagd om 1) een visie te ontwikkelen over het belang van (mobiele) technologie voor de klaspraktijk en 2) strategieën om deze visie te realiseren. Leiderschap, samenwerking en ondersteuning, professionalisering van leraren zijn voorbeelden van cruciale elementen in het realiseren van een doordachte integratie van een nieuwe technologie zoals tablets.

Tijdens de sessie voeren we een debat adhv getuigenissen uit de drie projectscholen. We laten daarbij schoolleiders en ICT-coördinatoren aan het woord. Deze sessie richt zich dan ook voornamelijk op schoolleiders, ICT-coördinatoren en beleidsmakers maar staat open voor alle geïnteresseerden. We mogen tijdens de sessie rekenen op de deskundige input van Luk Vanlandyt. De sessie wordt geleid door Jo Tondeur (Universiteit Gent)

Presentatie plenaire sessie studiedag

Deze presentatie is onderdeel van een studievoormiddag waar de resultaten voorgesteld werden van het project “(i)Pad naar de digitale wereld in de klas”. De onderzoeksresultaten, goeie praktijkvoorbeelden, tips en praktische informatie over het gebruik van tablets, de impact op het schoolbeleid en de rol van tablets in de lerarenopleiding komen aan bod. 

Impressie van het iPad gebruik in KTA MoBi.

studiedag Ipads

Studievoormiddag Met tablets aan de slag - een 360° perspectief

Met tablets aan de slag, een 360° perspectief

Inhoud?

Top

Op deze studievoormiddag worden de resultaten voorgesteld van het project “(i)Pad naar de digitale wereld in de klas”. De onderzoeksresultaten, goeie praktijkvoorbeelden, tips en praktische informatie over het gebruik van tablets, de impact op het schoolbeleid en de rol van tablets in de lerarenopleiding komen aan bod. 

Het project is een initiatief van het Volwassenenonderwijs PCVO Het Perspectief, de Universiteit Gent en het ICT-atelier, in samenwerking met de secundaire scholen PHTI Gent, KTA Mobi Gent en Instituut O.L.V. Oudenaarde. Het project werd gerealiseerd met de financiële steun van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Voor wie?

Top

Leerkrachten, directies, ICT-medewerkers uit het secundair onderwijs, lerarenopleiders en andere geïnteresseerden uit het secundair onderwijs of de lerarenopleiding. 

Wanneer en waar?

Top

Dinsdag 26 februari 2013 van 9 tot 13 uur.

Provinciaal Administratief Centrum Gouvernementstraat, Gouvernementstraat 22, en het Provinciehuis, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent. 

Programma 

Top

9 uur: ontvangst met koffie in Gouvernementstraat 22

9.30–10.30 uur: plenaire sessie in het auditorium

10.30–10.45 uur: de deelnemers begeven zich naar hun keuzesessie in het Provinciehuis (Gouvernementstraat 1)

10.45–11.45 uur: keuzesessies

- Tablets introduceren ook in de lerarenopleiding? Bestaat er een app voor?

- Leren in de 21ste eeuw: Hoe maken tablets het verschil?

- Tablets in de klas? Implicaties voor het schoolbeleid!

- Apps, apps, apps voor iPads.

12–13 uur: netwerkmoment met broodje in het Provinciehuis (Gouvernementstraat 1)

De link naar het gedetailleerde programma met informatie over de inhoud van de plenaire en de keuzesessies vindt u onderaan op deze pagina.

Inschrijven en deelnameprijs

Top

Deelname is gratis, maar inschrijven via het inschrijvingsformulier is verplicht. We ontvingen al heel wat inschrijvingen, het aantal plaatsen is beperkt. De inschrijvingen lopen tot het maximum aantal deelnemers bereikt is. Tijdens de kerstvakantie kan er niet ingeschreven worden. Indien het maximum aantal deelnemers nog niet bereikt is, kan u terug inschrijven na de kerstvakantie.

De link naar het inschrijvingsformulier vindt u onderaan op deze pagina.
Elke deelnemer ontvangt een attest van deelname.

Meer info 

Top

Caroline Delbaere
Provincie Oost-Vlaanderen
directie Onderwijs en Vorming
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
tel. 09 267 74 36
caroline.delbaere@oost-vlaanderen.be

Wegbeschrijving, openbaar vervoer en parkeermogelijkheden

Top

met de wagen:

U kan uw wagen parkeren in de (betalende) parking ‘Het Zuid’.

Komende van de E40 of E17 neemt u aan de verkeerswisselaar Zwijnaarde de afrit Gent centrum. Net voor de tweede verkeerslichten rijdt u (links voorsorteren!) de ondergrondse parking ‘Het Zuid’ binnen.

met het openbaar vervoer:

• vanuit het Sint-Pietersstation: tramlijn 1 (halte Korte Meer)

• vanuit station Gent Dampoort: buslijnen 70-78 (halte Gent Zuid)

Programma

Bekijk hier het gedetailleerd programma